MỆNH LIÊM TRINH PHÁ QUÂN

MỆNH LIÊM TRINH PHÁ QUÂN

Mệnh Liêm Trinh Phá Quân là một khía cạnh của đại vận, một khảo sát sâu sắc vào bản mệnh mang theo những tính cách đặc trưng…

SAO PHÁ QUÂN CUNG PHU THÊ

SAO PHÁ QUÂN CUNG PHU THÊ

Sao Phá Quân cung Phu Thê thường đối mặt với nhiều thách thức và cạm bẫy trong hành trình tiến tới hôn nhân. Điều này đặt ra…

Phá Quân Cung Điền Trạch

PHÁ QUÂN CUNG ĐIỀN TRẠCH

Tử vi Phá Quân Cung Điền Trạch sẽ như thế nào? Phá Quân là một sao chủ về sự biến động, thay đổi, phá cách. Khi Phá…

Phá Quân Cung Tài Bạch

PHÁ QUÂN CUNG TÀI BẠCH

Sao Phá Quân cung Tài Bạch là một vị trí khá phức tạp trong lá số tử vi khi mang lại cả thuận lợi và khó khăn…